Aktualności

24 września 2015 15:07 | Aktualności

Plan dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - rok szk. 2015/2016

Dyrektor ZSP w Istebnej z porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustalił dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych tzw. „dyrektorskich” na rok szkolny 2015/2016 w terminach: 12. 11. 2015 r. 13. 11. 2015 r. 04. 01. 2016 r. 05. 01. 2016 r. 27. 05. 2016 r. 17. 06. 2016 r....

czytaj więcej »

18 września 2015 11:28 | Aktualności

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2015/2016

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 zakończyliśmy nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. W związku z małą liczbą chętnych nie została wyrażona zgoda na otwarcie oddziału.

czytaj więcej »

17 sierpnia 2015 12:53 | Aktualności

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2015/2016

Szkoła prowadzi nabór do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2015/2016 Uwaga !!! O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci ZSZ. Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja na rok szk. 2015/2016 - Regulamin rekrutacji uczniów...

czytaj więcej »

10 lipca 2015 10:51 | Aktualności

„Wyprawka szkolna” 2015/2016

„Wyprawka szkolna” 2015/2016 przyjęta przez Radę Ministrów

czytaj więcej »

02 lipca 2015 10:17 | Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Przypominamy wszystkim kandydatom do kl. I Zasadniczej Szkoły Zawodowej na rok szkolny 2015/2016, że w dniu 3 lipca 2015r. zostanie w szkole opublikowana lista zakwalifikowanych do przyjęcia. Informację możesz również sprawdzić na swoim koncie internetowym służącym do procesu rekrutacji. ...

czytaj więcej »

02 lipca 2015 09:55 | Aktualności

Termin poprawkowy egzaminu maturalnego

UWAGA !!! Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich tegorocznych egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: część...

czytaj więcej »

02 lipca 2015 09:39 | Aktualności

Wakacje !!!!

Drodzy Uczniowie !!! Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, wysiłku, ale także sukcesów i radości. Są one zasługą zarówno Was , jak i Waszych Nauczycieli, którzy przekazując swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata uczą wartości, zasad moralnych i wszystkiego,...

czytaj więcej »

21 kwietnia 2015 12:06 | Aktualności

Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych 2014/2015

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej informuje, że kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych, uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w roku szk. 2014/2015 odbywać się będą w terminie od 27. 04. 2015 r. do 22. 05.2015 r. Organizatorem w/w kursów...

czytaj więcej »

05 marca 2015 11:44 | Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się dopiero w maju, ale rozpoczęto już prace z nim związane. W zakładce "Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016" można zapoznać się z najnowszym regulaminem, według którego przebiegał będzie nabór na rok szkolny 2015/2016. ZAPRASZAMY...

czytaj więcej »

12 sierpnia 2014 13:26 | Aktualności

Wyprawka szkolna 2014 r.

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty...

czytaj więcej »