B Zespół Szkół w Istebnej2

Przedmioty

Informatyka

Nauczyciel: Andrzej Suszka

Klasy: I A, I B